Opłaty szkolne

Opłata szkolna za cały rok szkolny tj 20 zajęć

  • za pierwsze dziecko 150 euro
  • za drugie i trzecie dziecko z tej samej rodziny 110 euro
  • za następne dzieci z tej samej rodziny nie pobieramy opłaty

przy pierwszym zapisie do szkoły dochodzi 10 euro kosztów administracyjnych

Dane do opłaty:

Stichting Poolse School Breda
Rachunek bankowy NL43 INGB 0007 9790 48