Dofinansowanie

 

Informujemy, że nasza  szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Holandii i Norwegii i na Słowacji

Kwota dotacji: 2 646,00 PLN w 2022 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 321 710,55 PLN

Zadanie publiczne ” Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Holandii i Norwegii i na Słowacji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.