O nas

Stichting Poolse School Breda/Stowarzyszenia Polska Szkoła Breda zarejestrowna została 12 grudnia 1997 roku.  W roku szkolnym 2022/2023 szkoła będzie obchodziła 25-lecie działalności. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców a szkołę założyła córka Maczkowca Pani Mary Jaworski, której ojciec w 1944 brał udział w wyzwoleniu Bredy.

Główne cele Stowarzyszenia to prowadzenie polskiej szkoły i możliwość nauki języka polskiego jak również kultywowanie polskich tradycji oraz integracja polskiego środowiska.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele prowadząc polskie szkoły: w Bredzie (od 1997 roku) i Roosendaal (od 2017 roku) oraz organizując imprezy oraz spotkania oświatowo-kulturalne skierowane do całej społeczności polskiej.

Szkoły działają pod zarządem Stowarzyszenia – Stichting Poolse School Breda i są członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii www.fpsn.nl zrzeszających sobotnie szkoły społeczne na terenie w Holandii.

Do szkoły przyjmujemy dzieci od 3 lat, których rodzice decydują się na wielojęzyczne wychowanie. Dzieci uczą się, na swoim poziomie, języka polskiego, historii, geografii Polski. Poznają również polskie święta narodowe, polską kulturę i tradycje. Bardzo ważnym aspektem uczęszczania do polskiej szkoły jest możliwość przebywania w towarzystwie rówieśników znających i posługujących się językiem polskim. Dziecko można zapisać za pomocą tego formularza.

Zajęcia odbywają się 20 razy w roku w soboty. Według planu lekcji szkół.

Dodatkowe informacje dla osób/rodziców przybywających z Polski można znaleźć na stronie  Fundacja Kreda.

Kontakt z zarządem przez

psbreda@gmail.com