Zarząd

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, przewodnicząca zarządu

Agnieszka Cichowicz, sekretarz

Marlena Chałupka, skarbnik

Mirka Choińska, członek zarządu