Zarząd

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, przewodnicząca zarządu

Agnieszka Cichowicz, sekretarz

Katarzyna Skotnicka-van Dijk, skarbnik

Mirka Choińska, członek zarządu