Adres szkoły w Bredzie

Zajęcia odbywają się w budynku

Sociaal Cultureel Centrum ‘t Kraaienest 

Tweeschaar 12

4822 AT Breda 

e-mail: psbreda@gmail.com